Slušná porce živin pro každý sportovní výkon: nakopne, zasytí, nezatíží = novinka ULTRA RACING

Účinky jedinečného komplexu beta-glukanů se zinkem

Zinek

je stopovým prvkem, který je nezbytný pro většinu procesů probíhajících v lidském těle. Vzhledem k faktu, že náš organismus nemá vyhrazené speciální místo pro udržení zinku v dostatečném množství, je nutný jeho přiměřený každodenní příjem. K zinku se dle nařízení Evropské komise č.432/2012 váže schválené zdravotní tvrzení pro potraviny „přispívá k normální funkci imunitního systému“ a „přispívá k udržení normálního stavu kostí, zraku, nehtů, vlasů a pokožky“.

los-krupos-numi-v-eko-baleni

Zinek pozitivně ovlivňuje čtyři obranné linie organismu:

  • působí příznivě na střevní mikrobiotu, to pozitivně ovlivňuje bariérové funkce střeva, slizniční a systémovou imunitu,
  • na úrovni vrozené imunity pozitivně ovlivňuje buňky k tvorbě látek důležitých v boji proti virům a stimuluje cytotoxické aktivity NK buněk,
  • uplatňuje se při tvorbě neutrofilních granulocytů, které mají schopnost pohlcovat škodlivé mikroorganismy a usmrcovat je,
  • vedle výše uvedeného přínosného působení na obranný potenciál imunity vůči škodlivým mikroorganismům se zinek uplatňuje i v regulaci a dalších složkách obranného zánětu. Každá obranná reakce organismu vede mimo jiné k zvýšené tvorbě oxidačního stresu. Zinek je zapojen do systémů, které chrání tělo před poškozením vzniklými volnými radikály1.

numi-los-krupos-baleni-eko

Důsledky nedostatku zinku a zároveň příznivý vliv jeho podávání na imunitu byl pozorován při klinických studiích v rozvojových zemích. Kontrolované studie léčby akutního a přetrvávajícího průjmu prokázaly, že děti s přídavkem zinku ve stravě mají kratší průjmové epizody se sníženou závažností. Další kontrolované klinické studie, které řešily vliv doplňování zinku na prevenci infekčních onemocnění, prokázaly snížení výskytu průjmu, onemocnění dýchacích cest, zápalu plic a malárie, což jsou nejčastější příčiny úmrtí dětí v rozvojových zemích.2, 3, 4, 5, 6 Nedostatek zinku bývá také běžný u starších osob. Při klinické studii s klienty centra pro seniory byl nejprve prokázán nedostatek zinku a následně po 12 měsících jeho užívání jako doplňku stravy byl pozorován nižší výskyt infekčních chorob.7

Zinek zaujímá důležité místo také v kožním lékařství. Jeho podání v perorální i topické podobě je přínosné jak v případě kožních infekcí, tak u zánětlivých onemocnění typu akné, u atopické dermatitidy, lupénky, při poruchách sliznic a vlasů jako je např. alopecie.8

Doporučené denní dávky zinku jsou stanoveny pro jednotlivé věkové kategorie. Vychází z doporučení WHO (Světová zdravotnická organizace) a EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin). Pro nejnižší dětské kategorie je doporučován denní příjem 5 mg zinku. Tato dávka se postupně zvyšuje až do časné adolescence, kdy je doporučováno cca 20 mg zinku denně. Pro dospělé je podle EFSA vhodné přijímat 25 mg zinku denně.

Beta-glukany z kvasnic

los-krupos-numi

Tyčinky Los Křupos NUMI obsahují β-1,3/1,6-D-glukany ze Sacharomyces cerevisiae, které mají schopnost modulovat imunitní systém. Beta-glukany bývají získávány také např. z houby šiitake a hlívy ústřičné. Evropanům je ale historicky nejbližší právě beta-glukan z kvasinek, protože v Evropě se s pomocí kvasnic peče chleba a pije pivo tisíce let. Beta-glukany jako stavební složky potenciálně škodlivých organismů (bakterií, kvasinek, hub) představují vysoce evolučně konzervované struktury, které se označují jako „molekulární struktury vlastní patogenům“ (Pathogen Associated Molecular Patterns, PAMPs).

Mnohobuněční živočichové se je za stamiliony let evoluce naučili rozpoznávat jako „ne vlastní“, tedy „cizí“, tedy potenciálně ohrožující. Proto jakmile proniknou do jejich vnitřního prostředí, okamžitě se je snaží likvidovat svými obrannými mechanismy. PAMPs jsou u obratlovců specificky rozpoznávány receptory na povrchu buněk přirozené imunity, jako jsou makrofágy, monocyty, dendritické buňky, NK buňky. Po rozpoznání PAMPs dochází přednostně k aktivaci makrofágů. Zvyšuje se nejen jejich fagocytární aktivita, ale také jejich produkce regulačních cytokinů (IL-1, IL-2, IL-6 aj.) a interferonů (TNF-α, IFN-γ). Zvýšení produkce regulačních látek znamená zesílení jak cytotoxické, tak protilátkové složky imunity. To je příčinou zvýšení celkové pohotovosti a efektivity imunity.9

V několika kontrolovaných klinických studiích byl potvrzen příznivý účinek podávání kvasnicových beta-glukanů zdravým osobám na snížení výskytu infekcí horních cest dýchacích a zkrácení období trvání příznaků v případě infekce.10, 11, 12

Pro kvasnicové beta-glukany není zatím schváleno žádné zdravotní tvrzení, ovšem na trhu s potravinami jsou povoleny už od roku 2011, kdy EFSA rozhodla o jejich bezpečnosti (2011/762/EU).

Vysvětlení pojmů:

Střevní mikrobiota je ekologicky vysoce strukturované společenství všech mikroorganismů (bakterií, plísní, parazitů, virů) osídlujících střevo. To, koho hostíme, ovlivňuje naše zdraví a pravděpodobně i naše chování a náladu.

NK buňky (angl. natural killer cells, „přirození zabíječi“) jsou typem bílé krvinky. NK buňky hrají roli v časné imunitní odpovědi proti virům, kdy jsou schopny rozpoznat a zabít napadené buňky, a dále také v protinádorové imunitě, kde za určitých okolností rozpoznávají přeměněné nádorové buňky a také v nich vyvolávají buněčnou smrt.

Neutrofilní granulocyty (neutrofily) jsou buňky, které patři do rodiny bílých krvinek. Granulocyty se jim říká proto, že obsahují barvitelná zrna. Hrají důležitou roli v časné imunitní odpovědi proti bakteriím.

Dendritické buňky tvoří malou část bílých krvinek v krvi a tkáních. Jsou schopné fagocytózy cizorodých částic, následně dozrávají, načež různým způsobem interagují (komunikují) s ostatními typy bílých krvinek (zejména s T-lymfocyty).

Monocyt je druh bílé krvinky, která se přeměňuje na makrofágy. Hlavní funkcí cirkulace monocytů v krvi je tvořit zásobárnu makrofágů pro potřeby všech tkání v těle.

Základní funkcí makrofágu je fagocytóza, tedy pohlcení a zpracování cizích, nefunkčních, mrtvých či nemocných buněk a částic. K dalším funkcím patří prezentace antigenu T-lymfocytům, řízení krvetvorby, zástavy krvácení, hojení ran, regulace zánětu.

Alopecie je neinfekční onemocnění způsobující vypadávání vlasů a ochlupení, nedochází k doplňování novými, a dochází tak k jejich výraznému úbytku.

Beta-glukany jsou biologicky aktivní polysacharidy izolované především ze stěny hub. Chemicky jde o homopolymery glukózy – na lineární řetězec jsou navázány postranní řetězce.

Sacharomyces cerevisiae (pivní, pekařská nebo vinná kvasinka) je druh kvasinky z oddělení vřeckovýtrusných hub, která je člověkem v kvasných procesech používána už od mladší doby kamenné.

Cytotoxicita je schopnost buněk nebo chemických látek ničit buňky. Cytotoxické mohou být např. léky, imunitní buňky nebo jedy.

1 Krejsek J., Vitaminy D, C a zinek jsou esenciální pro funkci imunitního systému a posílení obranyschopnosti, / Pediatr. praxi 21(4), 2020: 270–274.

2 Roy S.K., Raqib R., Khatun W., Azim T., Chowdhury R., Fuchs G.J., Sack D.A., Zinc supplementation in the management of shigellosis in malnourished children in Bangladesh. Eur J Clin Nutr. 62(7), 2008:849-55.

3 Sazawal S., Black R.E., Jalla S., Mazumdar S., Sinha A., Bhan M.K., Zinc supplementation reduces the incidence of acute lower respiratory infections in infants and preschool children: a double-blind, controlled trial. Pediatrics. 102(1 Pt 1), 1998:1-5.

4 Richard S.A., Zavaleta N., Caulfield L.E., Black R.E., Witzig R.S., Shankar A.H., Zinc and iron supplementation and malaria, diarrhea, and respiratory infections in children in the Peruvian Amazon. Am J Trop Med Hyg. 75(1), 2006:126-32.

5 Baqui A.H., Zaman K., Persson L.A., El Arifeen S., Yunus M., Begum N., Black R.E., Simultaneous weekly supplementation of iron and zinc is associated with lower morbidity due to diarrhea and acute lower respiratory infection in Bangladeshi infants. J Nutr. 133(12), 2003:4150-7.

6 McDonald C.M., Manji K.P., Kisenge R., Aboud S., Spiegelman D., Fawzi W.W., Duggan C.P., Daily Zinc but Not Multivitamin Supplementation Reduces Diarrhea and Upper Respiratory Infections in Tanzanian Infants: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. J Nutr. 145(9), 2015:2153-60.

7 Prasad A.S., Beck F.W., Bao B., Fitzgerald J.T., Snell D.C., Steinberg J.D., Cardozo L.J., Zinc supplementation decreases incidence of infections in the elderly: effect of zinc on generation of cytokines and oxidative stress. Am J Clin Nutr. 85(3),2007:837-44.

8 Kotolová H., Nováková M., Využití zinku v dermatologii u vybraných indikací, Dermatol. praxi, 16(1), 2022:33-40.

9 Bencko V., Šíma P., Turek B., Imunomodulační účinky beta-glukanů, Hygiena 61(4), 2016:167-171.

10 Auinger A., Riede L., Bothe G., Busch R., Gruenwald J., Yeast (1,3)-(1,6)-beta-glucan helps to maintain the body's defence against pathogens: a double-blind, randomized, placebo-controlled, multicentric study in healthy subjects. Eur J Nutr. 52(8), 2013:1913-8.

11 Fuller R., Moore M.V., Lewith G., Stuart B.L., Ormiston R.V., Fisk H.L., Noakes P.S., Calder P.C., Yeast-derived β-1,3/1,6 glucan, upper respiratory tract infection and innate immunity in older adults. Nutrition. 39-40, 2017:30-35.

12 Dharsono T., Rudnicka K., Wilhelm M., Schoen C., Effects of Yeast (1,3)-(1,6)-Beta-Glucan on Severity of Upper Respiratory Tract Infections: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study in Healthy Subjects. J Am Coll Nutr. 38(1), 2019:40-50.