Do konce května velká akce JARO+1 = ke každé objednávce Numi ZDARMA

Tyčky s kukuřičnou vlákninou bez lepku

Podstatnou součást naší výživy tvoří vláknina. Má mnoho kladných účinků na naše zdraví včetně regulace pohybu střev, ovlivnění metabolismu sacharidů a bílkovin, usnadňuje vstřebávání minerálních látek. Rozpustná vláknina funguje jako prebiotikum – má pozitivní účinky na střevní flóru, zpomaluje nebo snižuje absorpci glukózy.

los-krupos-tycky-s-kukuricnou-vlakninou-bez-lepku-opt

V každodenní běžné stravě je množství požité vlákniny hodně pod doporučenou denní dávkou, v ČR je reálný příjem průměrně 11,7 g vlákniny na osobu za den, oproti doporučovaným 30 g na dospělou osobu za den. U dětí od druhého roku života lze doporučené množství spočítat - věk dítěte (roky) + 5 g/den. Proto je žádoucí tento deficit vyrovnat. Jedním z možných způsobů je přidání kvalitní vlákniny do potravin.

Los Křupos Tyčky jsou jedinečné obsahem dietní kukuřičné vlákniny bez lepku

Tato rozpustná vláknina je organizmem dobře tolerována. Její trávení probíhá v celém trávicím traktu. Okolo 15 % je hydrolyzováno na konci tenkého střeva, okolo 75 % je fermentováno v tlustém střevě a zbytek (okolo 10 %) je vyměšován stolicí. Nedochází zde k náhlému či nadbytečnému zkvašování v tlustém střevě, které by mohlo vyvolat nadýmání, bolesti břicha nebo průjem. Vysokou toleranci lidského organismu k této vláknině dokázala i klinická studie provedená na dospělých osobách v TNO v Holandsku. Tato studie potvrdila dobrou snášenlivost i při příjmu vysokých dávek, až 45 g na osobu za den. Při vyšších dávkách může dojít k nadýmání, ale ani při dávce 80 g na osobu za den nebyl pozorován výskyt průjmu. Dietní kukuřičná vláknina je zdrojem tzv. „pomalých sacharidů“. Ty slouží jako zdroj energie po delší dobu a mají velmi nízkou glykemickou odezvu - výsledkem je pozdější nástup pocitu hladu. Proto se velmi hodí také pro obohacování potravin konzumovaných mezi hlavními jídly. Významná je i její schopnost zůstat plně aktivní jako vláknina ve finálním výrobku po celou dobu trvanlivosti.

Prebiotikum

je nestravitelná složka potravy, která podporuje růst a aktivitu střevních bakterií (střevní mikroflóry)

TNO

(Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, anglicky Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) je nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký výzkum, jedná se o největší výzkumný ústav v Nizozemsku.

Glykemická odezva

znamená, jak rychle se sacharidy z potraviny dostávají ve formě glukózy do krve a mění její hladinu.

van den Heuvel E.G., Wils D., Pasman W.J., Bakker M., Saniez M.H., Kardinaal A.F., Short-term digestive tolerance of different doses of NUTRIOSE FB, a food dextrin, in adult men. Eur J Clin Nutr. 58(7), 2004:1046-55.