Pouze v dubnu velká akce JARO+1 = ke každé objednávce Numi ZDARMA

Sporty obsahují ovesné beta-glukany

Beta-glukany jsou heterogenní polysacharidy, které tvoří strukturní sloučeniny buněčné stěny bakterií, řas, kvasinek, hub a obilných zrn. Jejich rozpustnost a účinky závisí na tom, jakými glykosidickými vazbami jsou spojeny glukózové jednotky a jak jsou větveny. Běžně používanými beta-glukany s účinkem na imunitní systém jsou např. zymosan z kvasnic (Saccharomyces cerevisiae), lentinan z houby šiitake (houževnatec jedlý, Lentinula edodes), pleuran z hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus). Beta-glukany v obilných zrnech mají poněkud jiné složení a jsou spíše spojovány s příznivými účinky na hladinu cholesterolu v krvi. Cholesterol je látka, která je sice pro lidské tělo absolutně nezbytná, ovšem jeho vysoká hladina v krvi je spojena se zdravotními riziky, a to především se vznikem kardiovaskulárních onemocnění.

los-krupos-sporty-s-ovesnymi-beta-glukany-opt

K beta-glukanům z ovsa a ječmene se dle nařízení Evropské komise č.432/2012 váže schválené zdravotní tvrzení pro potraviny, že „přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi“, minimální denní příjem beta-glukanu pro dosažení tohoto účinku je stanoven na 3 g. Této dávky by mělo být dosaženo konzumací přiměřeného množství potravin s použitím ovsa, ovesných otrub, ječmene nebo ječných otrub. Obdobné zdravotní tvrzení bylo schváleno i americkou FDA. Meta-analýzy klinických studií prokázaly, že právě 3 g rozpustné vlákniny z ovsa (přibližně 3 porce ovesných vloček po 28 g) mohou snížit celkový a LDL cholesterol přibližně o 0,13 mmol/l a že k většímu snížení dochází při počáteční vyšší hladině cholesterolu.1, 2Los Křupos Sporty obsahují ovesné otruby, které jsou bohaté na beta-glukan s vysokou molekulovou hmotností se schopností tvořit viskózní roztoky. Pro popsaný pozitivní zdravotní účinek beta-glukanů je nutné zkonzumovat 150 gramů Los Křupos Sporty.

Předpokládá se, že účinek beta-glukanu z ovsa a ječmenu na snížení hladiny cholesterolu v krvi souvisí s jeho schopností tvořit viskózní roztoky. Zvýšená viskozita střevního obsahu může jednak snížit absorpci cholesterolu ze střeva a jednak snížit opětovné vstřebávání žlučových kyselin ze střeva a zvýšit tak jejich vylučování. Vyšší vylučování žlučových kyselin zvyšuje jejich syntézu z cholesterolu v játrech, což v konečném důsledku zvyšuje vychytávání cholesterolu z krve a snižuje tak sérový LDL cholesterol. Viskozita může také oddálit absorpci glukózy do krve a tím zlepšit hladinu glukózy po jídle. Viskozita beta-glukanů přímo souvisí s jejich molekulovou hmotností, molekulovou strukturou, rozpustností ve vodě a potravinovou matricí. Beta-glukany s vysokou molekulovou hmotností a vysokou rozpustností ve vodě mají velkou kapacitu pro snižování cholesterolu, protože tvoří viskózní pseudoplastické roztoky při nízké koncentraci, zatímco beta-glukany s nízkou molekulovou hmotností tvoří měkčí gel při vysoké koncentraci a mají proto malou kapacitu pro snižování cholesterolu. Za dalším pravděpodobným mechanismem metabolického účinku beta-glukanu stojí také jeho schopnost produkovat mastné kyseliny s krátkým řetězcem (např. propionát), přičemž větší množství propionátu vzniká především fermentací ovesného beta-glukanu. Propionát má prokázanou schopnost významně inhibovat syntézu cholesterolu u lidí skrze inhibici klíčového enzymu pro jeho syntézu HMG CoA reduktázy.3, 4

Polysacharidy

polymerní sacharidy tvořené monosacharidovými jednotkami, které jsou spojené glykosidovou vazbou. Často jsou nerozpustné ve vodě a nemají sladkou chuť, proto je jejich označování za cukry nepřesné.

Glykosidická vazba

chemická vazba spojující dvě sousední molekuly monosacharidu v molekule složitého sacharidu.

Glukan

polysacharid složený z opakujících se molekul glukózy. Může být nevětvený (lineární) i různě větvený. Na základě typu O-glykosidické vazby se dělí na α-glukany (glykogen, škrob, …) a β-glukany (celulóza, pleuran, …)

ukazka-struktury-β-glukanu-opt

Ukázka struktury β-glukanu

Kardiovaskulární onemocnění

v širším slova smyslu veškerá onemocnění srdce a cév, v užším smyslu se tento termín používá pro choroby způsobené aterosklerózou (kornatěním tepen). V důsledku aterosklerózy dochází k zúžení koronárních tepen srdečních a projevem je ischemická choroba srdeční, která může způsobit anginu pectoris a infarkt myokardu. Zúžení mozkových tepen může vést k ischemickému poškození mozku nebo spontánnímu nitrolebnímu krvácení, tedy k tzv. mozkové příhodě. Třetí oblastí poškození jsou periferní tepny, zejména tepny dolních končetin.

1Brown L., Rosner B., Willett W.W., sacks F.M., Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 69, 1999:30-42.

2Ripsin C.M., Keenan J.M., Jacobs D.R. Jr., Elmer P.J., Welch R.R., Van Horn L., Turnbull W.H., Thye F.W., Kestin M., Oat products and lipid lowering. A meta-analysis. JAMA 267(24), 1992:3317-3325.

3Samaan R.A., Mudgil D., Dietary Fiber for the Prevention of Cardiovascular Disease, 3. kapitola, Academic Press 2017: 35-39.

4Floch M.H., Ringel Y., Walker W.A., Mitmesser S., Combs M., The Microbiota in Gastrointestinal Pathophysiology, Implications for Human Health, Prebiotics, Probiotics and Dysbiotics, 23 kapitola, Academic Press 2017: 201-208.